Liberalen hekelen belangenvermenging bij Aquafin

(tijd) - De bijzondere gevolmachtigde bij Aquafin, Bruno Beels, van sp.a-signatuur, maakt zich schuldig aan belangenvermenging, gooide André Denys (VLD) donderdag in commissie van het Vlaams Parlement de minister van Leefmilieu, Vera Dua (Agalev), voor de voeten. Als bestuurder van de firma Ecorem is Beels indirect toeleverancier van Aquafin, waar hij moet optreden als controleur voor de Vlaamse overheid, hekelde Denys. Vera Dua beloofde de zaak uit te klaren.