Liberalen openen offensief tegen stakingen

(tijd) - De Vlaamse liberalen zijn een offensief gestart om het verzet van de vakbonden tegen het Generatiepact de wind uit de zeilen te nemen. Sociale onrust dreigt de kans op extra jobs te verkwanselen, waarschuwt VLD-voorzitter Bart Somers. VLD-kamerfractieleider Rik Daems vindt dat het moment gekomen is om het recht op arbeid tijdens stakingsacties in het strafwetboek te garanderen.