Liberalen streven naar radicaleommezwaai in Vlaams milieubeleid

(tijd) - De VLDers Paul Wille en Patrick Lachaert openen met hun voorstel van decreet tot vereffening van de Vlaamse Milieuholding (VMH) de discussie over een heroriëntering van het Vlaams milieubeleid. Ze dringen aan op een efficiënter beleid. Van nog meer overheidsmiddelen of hogere milieuheffingen willen de liberalen niet weten. Ze stellen voor de overheidsgreep op de milieusector terug te dringen en over te gaan tot privatiseringen.