Liberalisering kost Interelectra kwart van stroomverkoop

(tijd) - Door de liberalisering van de energiemarkt zag de Limburgse energie-intercommunale Interelectra de verkoop van elektriciteit vorig jaar met 25 procent dalen. Het omzetcijfer viel met 27 procent terug van 410 naar 362 miljoen euro. Toch bleef de winst op hetzelfde niveau. De operationele winst steeg van 85 naar bijna 89 miljoen euro. De stijging kwam vooral van het bedrijfsonderdeel teledistributie (+133%). Het kabelnetwerk van Interelectra telt nu bijna 300.000 aansluitingen.