Liberalisering Nederland stuit op weigerachtige klant

(tijd) - Nederland loopt in Europa voorop met de introductie van marktwerking, maar het enthousiasme voor die liberaliseringen neemt af. Consumenten weigeren over te stappen naar de goedkoopste leverancier van energie of medische zorg.