Liberalizering financiële markten nieuwe impuls voor Duitse beurs

(tijd) - De Duitse bewindslieden timmeren verder aan de weg die moet leiden tot een moderne, konkurrentiële aandelenmarkt. Een nieuwe financiële wet is in de maak die buitenlandse investeerders vrije toegang moet verlenen tot de Duitse financiële markten. Tevens voorziet de maatregel een scherpere konkurrentie tussen banken en beursvennootschappen op het vlak van financiële dienstverlening. Met deze maatregelen schoeit Duitsland zijn financiële wetgeving op Europese leest.Ook Duitsland bereidt zich voor op de eengemaakte Europese markt voor financiële dienstverlening, die op 1 januari 1996 in werking moet treden. Op het kabinet van het ministerie van financiën wordt naarstig gewerkt om de Duitse financiële wetgeving in overeenstemming te brengen met de Europese ISD-richtlijn en de richtlijn inzake de kapitaalvereisten voor beleggingsvennootschappen.