Liberalizering van de telekommunikatie

De telekommunikatie-industrie heeft de jongste tien jaar ingrijpende wijzigingen ondergaan. Gelijklopend met de forse gebruikstoename van telekommunikatie-apparatuur kende de telekommunikatiemarkt in het algemeen een bestendige verruiming. Deze ontwikkeling heeft op overtuigende wijze de noodzaak van de aanpassing van het wetgevend kader aangetoond. In tal van geïndustrializeerde landen deden er zich gelijkaardige tendensen voor. Vooral het verschijnsel "deregulering' nam en neemt hierin een belangrijke plaats in. Dit fenomeen kan echter slechts ten volle begrepen worden, indien men de politieke en ekonomische kontekst waarbinnen het zich voordoet, kent.