Licht hogere winst voor Prominter

(tijd) - De Belgische beursgenoteerde holding Prominter, gekontroleerd door de familie Van Waeyenberge via de holding De Eik, heeft over het boekjaar 1993 een licht hogere winst geboekt van 50,664 miljoen tegenover 49,991 miljoen frank in 1992. De raad van bestuur stelt voor een brutodividend van 150 frank uit te keren tegenover 128 frank over het vorig boekjaar.