Advertentie
Advertentie

Lichte productieheropleving zal jobverlies niet stoppen

(tijd) - De verdere liberalisering van de economie in het Westen onder druk van een steeds vrijere Europese markt en de toepassing van de GATT-regels zal het uitzicht van het Vlaamse bedrijfsleven ook in 1997 bepalen. Hoewel die trend al jaren bestaat, zal hij in talrijke sectoren dit jaar meer dan ooit worden aangevoeld. Vooral de energiesector, maar ook de telecommunicatiesector zullen daarvan een sprekend voorbeeld zijn. De Europese markt met die ene Europese munt zal de bedrijven verplichten andermaal de weg op te gaan van interne versterking, met de hele spiraal van nevenverschijnselen, zoals afsplitsingen, fusies, allianties en outsourcing. Al die verschijnselen zullen ook in '97 maar één gemeenschappelijke noemer hebben: een verdere sanering via jobverlies en een hogere productiviteit.Zeker de Vlaamse economie kan aan de trend tot schaalvergroting niet onderuit, omdat de gerichtheid op de buitenlandse markten erg groot is. De internationale concurrentiële druk zal anno 1997 even hard zijn als de voorbije jaren.