Advertentie
Advertentie

Lichte verruiming geldmarkt

(tijd) - De likwiditeit van de geldmarkt is tijdens de voorbije weekstaatperiode lichtjes verruimd, aldus de Nationale Bank (NBB). De biljettenomloop en de andere zichtverbintenissen van de NBB - de zogenaamde faktoren die autonoom inwerken op de likwiditeit - daalden immers en de netto-likwiditeitsverstrekking van de NBB veranderde nauwelijks.