'Liechtenstein vertoont absolutistische trekjes'

(tijd) - Liechtenstein is geen democratie. Dat vindt een onderzoekscommissie van de Raad van Europa die de gewijzigde grondwet van Liechtenstein heeft onderzocht. De nieuwe grondwet, die recentelijk in werking trad, geeft prins Hans-Adam II het recht wetten te blokkeren. Hij mag ook ministers en de regering ontslaan en speelt een grote rol bij de benoeming van rechters. De prins is bovendien onaantastbaar. Een ruime meerderheid van de Liechtensteiners heeft de grondwet goedgekeurd. De prins had gedreigd met ontslag indien ze niet werd goedgekeurd. De Raad van Europa vindt dat de nieuwe grondwet de principes van de rechtsstaat schendt en dat Hans-Adam II absolutistische trekjes vertoont. De prins is zich van geen kwaad bewust. Volgens hem was de grondwetswijziging nodig omdat politici knap lastig kunnen zijn, zei hij in een interview met de Nederlandse Volkskrant. 'Mijn vader en ik hebben wel eens geweigerd wetten te ondertekenen die volgens ons grote fouten bevatten of in strijd waren met de grondwet.' Hij wijst er bovendien op dat de nieuwe grondwet het volk het recht geeft de monarchie op te doeken. Hans-Adam II is niet bang dat Liechtenstein in Europa in een isolement terechtkomt. 'We hebben in de loop van onze geschiedenis niet alleen het sovjetimperium overleefd, maar ook het Derde Rijk en zoveel andere rijken die dachten de tijdsgeest veel beter te begrijpen dan het kleine Liechtenstein', verklaarde hij. De vorst vreest geen gezichtsverlies indien de Raad van Europa het lidmaatschap van Liechtenstein schorst. 'Als de Raad niet tot inkeer komt en zich niet bezint over zijn grondbeginselen, zal hij verworden tot een verzorgingsinstituut voor uitgerangeerde politici en ambtenaren die in Europa door niemand meer serieus worden genomen.' Premier Otmar Hasler is het evenmin eens met de conclusie van de Raad. 'Liechtenstein is een goed uitgebouwde rechtsstaat. Wij zijn overtuigd dat de grondwet van Liechtenstein voldoet aan de basisprincipes van de Raad van Europa: democratie en rechtsstaat.'