Advertentie
Advertentie

Liefde voor de film

Het 500ste nummer van Film en Televisie + Video is verschenen. Vierenveertig jaar geleden verscheen het eerste nummer van dit blad van de Katholieke Filmliga. De toenmalige voorzitter van de KFL, Joz. van Liempt, schreef in zijn hoofdartikel: Dit blad zal onbevangen en openhartig informatie verstrekken over wat actueel is in de wereld van film en televisie. Terwijl vele andere filmbladen in de loop der tijden verdwenen, was Film en Televisie een rots in de branding van de Belgische filmkritiek. In 500 nummers werden ruim 15.000 films besproken, vele medewerkers vulden in de loop der jaren de kolommen van het blad met hun opvattingen over en besprekingen van films.Met het vijfhonderdste nummer pakken hoofdredacteur Ronnie Pede en zijn medewerkers uit met een vernieuwde en opgefriste lay-out en een duidelijkere indeling van de rubrieken. Er is aandacht voor de retrospectieve in het Antwerpse filmmuseum, waar de vijftien favoriete films van de medewerkers vertoond worden. En men pakt uit met een dossier over de (Vlaamse) filmkritiek. Wie het blad trouw volgt, weet dat kritische reflectie niet altijd de sterkste kant ervan is. Film en Televisie is vooral zeer volledig in het bespreken van nieuw uitgekomen films. Het Manifest Filmkritiek waarmee het dossier opent is een liefdesverklaring aan de film. Film en Televisie + Video zweert bij film, nu al vijfhonderd nummers lang.