Lijdensweg Chanic duurt voort

(tijd) - Chanic, een dochter van Finoutremer, kwam in 1994 uit op een verlies van 36,6 miljoen frank. De reden voor het verlies was te vinden in uitzonderlijke elementen, zoals de uitgaven voor het binnenhalen van een kontrakt en het boeken van een minwaarde op een deelneming in SN ABI. Het uitzonderlijk resultaat kwam hierdoor uit op een verlies van 41,7 miljoen frank.