Advertentie
Advertentie

Lijnzaadmarkt sluimert

(tijd) - Het is het jonge gewas op vandaag niet altijd aan te zien, dat de uitzaai dermate vroeg kon worden verricht. Heel wat vlasgaards staan er immers betrekkelijk klein bij, wat niet te verwonderen is als men weet welke weersomstandigheden zij in april te verduren kregen. Droogte en nachtvorst, gekombineerd met aanvallen door aardvlooien, kunnen immers moeilijk als ideale groeivoorwaarden worden bestempeld.