Likwiditeit geldmarkt daalt lichtjes

(tijd) - De likwiditeit van de geldmarkt is vorige week lichtjes gedaald, zo blijkt uit de weekstaat van de Nationale Bank (NBB). Deze verkrapping is een gevolg van de kleinere likwiditeitsverstrekking door de NBB. Een en ander had tot gevolg dat de Schatkist en de financiële instellingen hun beroep op de voorschotten van de NBB opvoerden.