Likwiditeit geldmarkt daalt

(tijd) - De likwiditeit van de geldmarkt is vorige week gedaald, zo blijkt uit de jongste weekstaat van de Nationale Bank (NBB). De verruimende invloed van de zogenaamde autonome faktoren werd immers ruimschoots gekompenseerd door de vermindering van de likwiditeitsverstrekking van de NBB.