Likwiditeit geldmarkt daalt

(tijd) - De likwiditeit van de geldmarkt is vorige week gedaald, zo blijkt uit de weekstaat van de Nationale Bank (NBB). Zowel de autonome faktoren als het beleid van de NBB hadden een verkrappende invloed. De vermindering van de likwiditeit werd meer dan volledig gedragen door de Schatkist, die haar beroep op de voorschotten van de NBB met tien miljard verhoogde.