Likwiditeit geldmarkt lichtjes gedaald

(tijd) - De likwiditeit van de geldmarkt is vorige week lichtjes gedaald, zo blijkt uit de weekstaat van de Nationale Bank (NBB). De verkrappende invloed van de zogenaamde autonome faktoren werd slechts gedeeltelijk gekompenseerd door de hogere likwiditeitsverstrekking van de NBB.