Advertentie
Advertentie

Likwiditeit geldmarkt ongewijzigd

(tijd) - Tijdens de afgelopen weekstaatperiode hebben de zogenaamde autonome faktoren de geldmarktlikwiditeit haast ongewijzigd gelaten. Het verkrappend effekt van de toename van de biljettenomloop en van de stijging van de in franken luidende zichtverbintenissen in rekeningen-courant, werd gekompenseerd door de aankoop van deviezen op de valutamarkt en de afname van het deposito van de Belgische Staat.