Likwiditeit geldmarkt stijgt fors

(tijd) - De likwiditeit van de geldmarkt is vorige week flink gestegen, zo blijkt uit de weekstaat van de Nationale Bank (NBB). Zowel de zogenaamde autonome faktoren als de hogere likwiditeitsverstrekking van de NBB hadden een positieve invloed op de likwiditeit. Dit had tot gevolg dat de financiële instellingen hun beroep op de voorschotten van de Nationale Bank verminderden en dat de Schatkist haar schuld tegenover de Nationale Bank afloste.