Likwiditeit geldmarkt stijgt lichtjes

(tijd) - De likwiditeit van de geldmarkt is vorige week lichtjes gestegen, zo blijkt uit de weekstaat van de Nationale Bank (NBB). De verkrappende invloed van de zogenaamde autonome faktoren werd immers ruimschoots geneutralizeerd door de hogere likwiditeitsverstrekking van de NBB. Een en ander had tot gevolg dat de Schatkist haar schuld tegenover de Nationale Bank met vijf miljard kon verminderen.