Likwiditeit stijgt

(tijd) - De likwiditeit van de geldmarkt is vorige week lichtjes gestegen, zo blijkt uit de weekstaat. De verruimende invloed van de autonome faktoren werd slechts gedeeltelijk gekompenseerd door de kleinere likwiditeitsverstrekking vanwege de Nationale Bank (NBB). Dit had tot gevolg dat de banken de plaatsing van eindedagoverschotten bij de NBB met 166 miljoen frank verhoogden en hun beroep op de voorschotten in rekening-courant heel lichtjes verlaagden.