Likwiditeit vermindert

(tijd) - De likwiditeit van de geldmarkt is vorige week lichtjes gedaald. De Nationale Bank (NBB) verminderde haar likwiditeitsverstrekking en de zogenaamde autonome faktoren oefenden per saldo geen invloed uit op de likwiditeit. Een en ander kan worden afgeleid uit de weekstaat van de NBB.