Limburg heeft Architectenhuis

De provincie Limburg heeft een Architectenhuis. Het wordt een soort ombudsdienst voor bouwers die er voortaan terechtkunnen voor informatie over architecten en architectuur. Ze kunnen er ook advies krijgen wanneer er bijvoorbeeld problemen zijn met een architect. Maar bouwers kunnen er ook gewoon inlichtingen inwinnen over een bouwvergunningsprocedure. Tevens wordt het Architectenhuis het aanspreekpunt van de ruim 900 Limburgse architecten. Het zal de stem van de architecten vertolken in de dialoog met aannemers en de overheid. Een proefproject voor Vlaanderen, zeggen de initiatiefnemers. Dat zijn de Orde van Architecten, enkele architectenbureaus en architectenopleidingen. Dat zo'n steunpunt nodig is, hebben de architecten al lang begrepen, zegt de gedelegeerd bestuurder van het Limburgs Architectenhuis, Albert Vanleysen. De wereld van de bouw is een hoogst ingewikkelde, bureaucratische doolhof geworden, waar steeds meer betrokkenen het laken naar zich toe trachten te trekken ten nadele van de bouwheer. De klassieke driehoeksrelatie tussen bouwheer, architect en aannemer is de jongste decennia drastisch veranderd. Er zijn tal van nieuwe beroepen en structuren ontstaan, waarin de architect wat in de hoek werd gedrukt. De bedoeling van het Architectenhuis is dan ook het (ver)bouwen, wonen en de ruimtelijke ordening voor een stuk uit de ambtelijke administratieve sfeer halen en architecten de kans geven hun kennis en visie ten volle mee te laten spelen. Een van de hoofdbekommernissen van het Architectenhuis is het vereenvoudigen van de administratieve procedures. 'Een bouwvergunning voor een groot gebouw kost al gauw een jaar of drie', zegt Alfredo de Gregorio. 'Wanneer je al de uren telt die architecten en ambtenaren in die vergunningsprocedure steken, kost het gebouw meer aan procedures dan aan het eigenlijke bouwwerk.' Om die procedures alvast in Limburg te vereenvoudigen, onderhandelt het Architectenhuis met het provinciebestuur van Limburg. Het is de bedoeling dat men voor openbare werken in die provincie met erkenningen voor architecten gaat werken, vergelijkbaar met de erkenning van aannemers. Een architect van klasse I zou dan bijvoorbeeld een prive-woning kunnen bouwen, een lijvige overheidsopdracht zou alleen naar architecten van klasse 4 - dus met veel ervaring - kunnen gaan. Dat zou de administratie een hoop werk besparen. De nationale raad van de Orde van Architecten steunt het project. PP