Limburg investeertfors in beeldende kunst

(tijd) - Het provinciebestuur van Limburg investeert tussen 2006 en 2010 250.000 euro per jaar in een project rond beeldende kunst. Het gaat om het fietsrouteparcours 'Beelden in Limburg'. Naar aanleiding van de meerjarenbegroting voor culturele infrastructuur besliste de Vlaamse regering eind vorige maand om Limburg 4 miljoen euro toe te wijzen voor de realisatie van een project beeldende kunst. Het geld van de provincie komt bovenop dat bedrag.