Limburg is geen grensregio meer

In Europees ontwikkelingsperspektief, d.i. vanuit de gedachtengang van één eenheidsmarkt en op grond van de ekonomische komponenten bevolking en werkgelegenheid, zal Limburg ongetwijfeld in de jaren 90 niet meer kunnen beschouwd worden als een grensregio. Een geo-statistische zwaartepuntberekening met als criteria open markt, bevolking, tewerkstelling toont aan dat Limburg centraal gepositioneerd ligt t.a.v. de grote omliggende konsumptiemarkten: Randstad Holland (met 7 miljoen inwoners en 3 miljoen arbeidskrachten), de Rhein-Ruhr-conurbatie (met 7,5 miljoen inwoners en een arbeidsmarkt van 3,2 miljoen arbeidskrachten) en Randstad/Kernstad Vlaanderen (met 3,35 miljoen inwoners en 1,5 miljoen arbeidskrachten). Het geo-statistisch zwaartepunt ligt daarenboven op de grens halverwege tussen Eindhoven en Maastricht.BIJ DEZE BENADERING wordt evenwel geen rekening gehouden met fysieke strukturen (wegen, barrières, ...). Het is een benadering die wel betekenisvol is bij een volledige infrastrukturele netwerkuitbouw (netwerkoptimalizatie) tussen deze knooppunten (eventueel planprincipe).