Limburg is geen grensregio meer

In Europees ontwikkelingsperspektief kan Limburg in de jaren negentig niet meer beschouwd worden als een grensregio. Gezien het gering stedelijk draagvlak in Limburg zal men zeer alert moeten zijn om niet uit het ekonomisch krachtenveld van de internationale netwerken te vallen. Limburg in het Europa van morgen is op zich geen evidentie.Een geo-statistische zwaartepuntberekening met als criteria open markt, bevolking en tewerkstelling toont aan dat Limburg centraal gepositioneerd ligt ten opzichte van de grote omliggende konsumptiemarkten: Randstad Holland (met 7 miljoen inwoners en 3 miljoen arbeidskrachten), de Rhein-Ruhr-conurbatie (met 7,5 miljoen inwoners en een arbeidsmarkt van 3,2 miljoen arbeidskrachten) en Randstad/Kernstad Vlaanderen (met 3,35 miljoen inwoners en 1,5 miljoen arbeidskrachten).