"Limburg mag zich niet bezondigen aan euforie en triomfalisme'

Tijdens de jaren 1960 tot 1974 werd in Limburg een stevig industrieel weefsel uitgebouwd met bedrijven die door konstante investeringen de krisis hebben overleefd en zodoende de werkgelegenheid gehandhaafd. Inmiddels komt in Limburg een groeiende jonge ondernemersklasse, onstaan uit eigen bodem, steeds meer aan bod. Deze beide faktoren beginnen onmiddellijk ten voordele van Limburg te spelen wanneer zich een opleving van de konjunktuur in de EG manifesteert, wat de laatste twee tot drie jaar het geval is. Nu is het de taak het Limburgs ekonomisch kader te richten op de Europese eenheidsmarkt van 1992. Tijd of aanleiding voor gejuich is er dus niet.