LIMBURG - Naar schatting 200 Limburgse boeren dienden dinsdagvoormidda

g in tien Limburgse gemeentehuizen hun mondelinge bezwaren in tegen de afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). In Limburg is bijna 5.300 hectare van het afgebakende groengebied ingenomen door landbouw en de boeren vrezen dat het voortbestaan van hun landbouwbedrijven met de definitieve afbakening van het VEN in het gedrang komt.Voor Limburg zijn in een eerste fase 30.221 hectare gepland op een totaal van 87.000 hectare verspreid over heel Vlaanderen. Limburg krijgt dus een flink deel van het VEN op zijn grondgebied. De Boerenbond heeft ook vragen over de toekomst van bijvoorbeeld de viskwekerijen en over wat met de vallei-, kasteel- en parkgebieden gebeurt die in het VEN liggen. De landbouwers zijn ook niet te spreken over de onduidelijkheid die er heerst. In feite vraagt de overheid ons een blanco cheque te tekenen door ons advies te vragen zonder ons vooraf te informeren over de precieze criteria van de afbakening, laat staan over de gevolgen voor de landbouwbedrijven en de landbouwers.OOST-VLAANDEREN - Vorige dinsdag ondertekenden de eerste burgemeesters van het arrondissement Sint-Niklaas het charter Bedrijfsvriendelijke Gemeente. Daarmee verbinden die gemeenten zich ertoe in de toekomst een bedrijfsvriendelijk beleid te voeren. Het document tekent de concrete krijtlijnen uit voor een degelijk en professioneel gemeentebeleid. In elke Wase gemeente wordt door de Kamer van Handel en Nijverheid Antwerpen-Waasland een bijeenkomst georganiseerd waarop ondernemers getuige kunnen zijn van de eerste aanzet tot een gestructureerd overleg tussen ondernemers en gemeentebesturen.Inlichtingen: Dirk Bulteel, directeur Zetel Waasland, tel.: 03/776.34.64, e-mail: dirk.bulteel@kknaw.be