Advertentie
Advertentie

Linkebeek kan huisvuilbelasting voorlopig niet innen

(tijd/belga) - De faciliteitengemeente Linkebeek kan haar huisvuilbelasting, die ruim 12 miljoen frank moet opbrengen, voorlopig niet innen. Gouverneur van Vlaams-Brabant Lodewijk de Witte schorste een besluit van het schepencollege dat de gemeenteontvanger de opdracht gaf Franstalige aanslagbiljetten te versturen naar inwoners die als Franstalig bekend staan. Dat is strijdig met de taalwet, zegt De Witte. Hij past daarmee de omstreden rondzendbrief toe van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Leo Peeters, zonder evenwel naar de brief te verwijzen.De rondzendbrief van 16 december 1997 van minister Peeters bepaalt dat de Vlaamse faciliteitengemeenten alle documenten in het Nederlands moeten versturen. Peeters wil een einde maken aan de dertig jaar oude praktijk Franstalige documenten te sturen naar inwoners die zich als Franstalig hadden laten kennen.