Advertentie
Advertentie

Linkebeek verliest eerste ronde in faciliteitenslag

(tijd) - De Raad van State heeft het verzoek verworpen van de gemeente Linkebeek om de 'faciliteitenbrief' van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Leo Peeters te schorsen. Een gelijkaardig verzoek van drie inwoners van enkele faciliteitengemeenten werd eveneens verworpen. Nu alle schorsingsverzoeken van de baan zijn, hebben de faciliteitengemeenten geen enkel excuus meer om de rondzendbrief niet toe te passen. De Raad van State moet in vier vernietigingsberoepen wel nog uitspraak doen over de grond van de zaak, maar die arresten kunnen langer dan een jaar op zich laten wachten. Bij de Raad van State waren drie verzoeken binnengekomen om rondzendbrief BA-97/22 van minister Peeters te schorsen. In die brief, van 16 december 1997, zegt Peeters dat inwoners van de acht Vlaamse faciliteitengemeenten die een document in het Frans willen krijgen, dat telkens opnieuw moeten vragen. De gewoonte automatisch Franstalige documenten te sturen naar wie dat eenmaal had gevraagd, strookt volgens Peeters niet met de werkelijke draagwijdte van de taalwetgeving.