Links populisme Stefaan Huysentruyt

De Vlaamse socialisten gaan onder voorwaarden akkoord met loonmatiging. Die boodschap werd het voorbije weekend in twee stappen gebracht. Zaterdag mocht de Vlaamse minister van Werk, Frank Vandenbroucke, in een kranteninterview de noodzaak van een jarenlang volgehouden loonmatiging verkondigen. Zondag somde sp.a-voorzitter Johan Vande Lanotte in zijn nieuwjaarstoespraak in Gent de voorwaarden op waaronder zijn partij met loonmatiging akkoord kan gaan. Matigen kan voor de sp.a-voorzitter maar als tegelijk de levensduurte getemperd wordt. Meer concreet meent Vande Lanotte dat iets moet worden gedaan aan de hoge huurprijzen, de dure verzekeringen en de gigantische elektriciteitsprijzen. Tegelijk herhaalde de sp.a-voorzitter dat de petroleumsector een deel van de stookoliekorting voor verbruikers moet betalen. Want, nog steeds volgens de sp.a-leider, de stijging van de olieprijzen doet ook de winsten van de petroleummaatschappijen stijgen. Wat de elektriciens betreft, aarzelde Vande Lanotte zelfs niet het woord 'monsterwinsten' in de mond te nemen.