Liotier: 'Generale verkoopt geen activa meer'

(tijd/bloomberg) - 'De Generale Maatschappij van België gaat geen activa meer verkopen. De holding zal ook haar volle steun verlenen aan de expansieplannen van de Generale Bank', verklaarde Philippe Liotier. Liotier stapt eind januari terug als gedelegeerd bestuurder van de Generale. Vraag blijft wat de missie is van zijn opvolger, de Française Christine Morin-Postel. Heeft zij vanuit Parijs instructies gekregen om de Generale verder af te slanken of is het daarentegen de bedoeling een aantal dossiers verder te ontwikkelen?In een gesprek met het persagentschap Bloomberg verklaarde Philippe Liotier gisteren dat het 'dom en tegen het belang van de aandeelhouders zou zijn belangen te verkopen zodat de Generale zich meer kan toespitsen op nutsactiviteiten. Onze belangen leveren een mooie return op en er is op dit ogenblik helemaal geen nood aan cash. We hebben bereikt wat we wilden in de nutssector.'