Advertentie
Advertentie

Liquidatie- en inkoopboni: geen roerende inkomsten, wel meerwaarden

Woensdag werd in deze rubriek een standpunt gepubliceerd naar aanleiding van de recent aangewakkerde discussie inzake het al dan niet onderwerpen van liquidatie- en inkoopboni aan de roerende voorheffing. De auteurs van het standpunt zijn de mening toegedaan dat de vrijstelling die artikel 264, eerste lid, 2 WIB92 op dit vlak voorziet, maar beter zo snel mogelijk kan worden afgevoerd. Aan het einde van hun betoog weerklinkt de vraag welke belangen de voorstanders van het status-quo (de vrijstelling van RV) werkelijk vertegenwoordigen.