Liquiditeit daalt lichtjes

(tijd) - De liquiditeit van de geldmarkt is vorige week met enkele honderden miljoenen franken gedaald. Dit blijkt uit de weekstaat van de Nationale Bank. Sommige kredietinstellingen verlaagden de plaatsing van eindedagoverschotten met 2,2 miljard frank, maar andere instellingen verminderden hun beroep op de voorschotten in rekening-courant met ongeveer 1,5 miljard.