Liquiditeit daalt

(tijd) - De liquiditeit van de geldmarkt daalde vorige week met enkele miljarden, zo blijkt uit de weekstaat. Zowel de zogenaamde autonome factoren als de liquiditeitsverstrekking van de Nationale Bank oefenden een verkrappend effect uit.