Liquiditeit geldmarkt daalt lichtjes

(tijd) - De liquiditeit van de geldmarkt is vorige week lichtjes gedaald, zo blijkt uit de weekstaat. De verruimende invloed van de zogenaamde autonome factoren werd ruimschoots gecompenseerd door de vermindering van de liquiditeitsverstrekking vanwege de Nationale Bank.