Liquiditeit geldmarkt ongeveer stabiel

(tijd) - De liquiditeit van de geldmarkt is vorige week weinig veranderd, zo blijkt uit de weekstaat van de Nationale Bank. De verruimende invloed van de zogenaamde autonome factoren werd ongeveer geneutraliseerd door de daling van de liquiditeitsverstrekking vanwege de Nationale Bank.