Advertentie
Advertentie

Liquiditeit geldmarkt status-quo

(tijd) - De liquiditeit op de geldmarkt wijzigde de afgelopen week niet of nauwelijks, leert de weekstaat van de Nationale Bank. De factoren die autonoom de geldmarktliquiditeit beïnvloeden, oefenden nauwelijks een effect uit. De bankbiljetten in omloop stegen met een kleine 700 miljoen frank, maar de rekeningen-courant in franken verminderden met een kleine 500 miljoen frank.