Liquiditeit geldmarkt stijgt lichtjes

(tijd) - De liquiditeit van de geldmarkt is vorige week lichtjes gestegen. De autonome factoren zorgden per saldo voor een verruimend effect. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door de afname van de liquiditeitsverstrekking door de Nationale Bank.