Liquiditeit geldmarkt stijgt

(tijd) - De liquiditeit van de geldmarkt is vorige week met enkele miljarden franken gestegen, zo blijkt uit de weekstaat. De verruimende invloed van de autonome factoren werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de vermindering van de liquiditeitsverstreking van de Nationale Bank.