Liquiditeit geldmarkt stijgt

(tijd) - De liquiditeit van de geldmarkt steeg vorige week met 1 miljard frank, zo blijkt uit de weekstaat van de Nationale Bank. De verkrappende invloed van de zg. autonome factoren werd ruimschoots gecompenseerd door de hogere liquiditeitsverstrekking vanwege de Nationale Bank. De autonome factoren hadden een verkrappende invloed van 3 miljard. De biljettenomloop steeg met 3,2 milard en het deposito van de Belgische Staat met 93 miljoen, maar de zichtverbintenissen in rekeningen-courant daalden met 317 miljoen.