Advertentie
Advertentie

Liquiditeit geldmarkt stijgt

(tijd) - De liquiditeit van de geldmarkt is vorige week met ruim één miljard frank gestegen, zo blijkt uit de weekstaat. De licht verkrappende invloed van de zogenaamde autonome factoren werd ruimschoots gecompenseerd door de hogere liquiditeitsverstrekking vanwege de Nationale Bank.