Liquiditeit geldmarkt stijgt

(tijd) - De liquiditeit van de geldmarkt is vorige week gestegen, zo blijkt uit de weekstaat. De verkrappende invloed van de zogenaamde autonome factoren werd ruimschoots gecompenseerd door de stijging van de liquiditeitsverstrekking vanwege de Nationale Bank.