Advertentie
Advertentie

Liquiditeit geldmarkt stijgt

(tijd) - De liquiditeit van de geldmarkt steeg vorige week met 2 tot 3 miljard frank, zo blijkt uit de weekstaat. De verkrappende invloed van de zogenaamde autonome factoren werd ruimschoots gecompenseerd door een verhoging van de liquiditeitsverstrekking vanwege de Nationale Bank.