Liquiditeit geldmarkt verandert nauwelijks

(tijd) - De liquiditeit van de geldmarkt is vorige week weinig veranderd, zo blijkt uit de weekstaat van de Nationale Bank. Noch bij de zogenaamde autonome factoren, noch bij de liquiditeitsverstrekking traden belangrijke wijzigingen op. De autonome factoren hadden een verruimende invloed van 0,3 miljard. De daling van de biljettenomloop (1,5 miljard) en de vermindering van het deposito van de Belgische Staat (848 miljoen) werden grotendeels geneutraliseerd door de stijging van de zichtverbintenissen in rekeningen-courant (1,5 miljard) en de toename van het deposito van de Luxemburgse Staat (500 miljoen).