Advertentie
Advertentie

Liquiditeit op geldmarkt daalt

(tijd) - Tijdens de afgelopen week is de liquiditeit op de geldmarkt met 0,9 miljard B.fr. gedaald. De autonome factoren zorgden voor een verkrappend effect. De toename van de bankbiljetten in omloop (4,5 miljard B.fr.) en het deposito van de Belgische staat (0,1 miljard) werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de vermindering van de zichtverbintenissen in rekening-courant (3,2 miljard B.fr.).