Liquiditeitscontracten hebben ook na NTS een toekomst

(tijd) - De beursvennootschappen die vorig jaar een 'liquiditeitscontract' sloten met op de beurs genoteerde ondernemingen, blijven de daarin gedane beloften nakomen, ook na de automatisering van de contantmarkt. 'De invoering van het statuut van specialist op de beurs, maakt de contracten zeker niet zinloos', klinkt het. 'Een liquiditeitscontract gaat veel verder dan wat een specialist doet', opperen de betrokken beursvennootschappen. Maar of de liquiditeitscontracten echt een grote toekomst hebben, betwijfelen ze. 'De ondernemingen hebben vaak niet genoeg lef.'Liquiditeits- of animatiecontracten kwamen pas vorig jaar voor het eerst op de beurs. Via dergelijke contracten zeggen beursvennootschappen toe om de liquiditeit van een bepaald aandeel op te krikken. Ze doen dat door continu als tegenpartij op te treden in de markt. Daardoor kan een belegger het aandeel op elk moment verkopen of kopen. De beursvennootschappen beloven ook om regelmatig studies uit te brengen rond het aandeel.