Advertentie
Advertentie

LISEC start bedrijf voor bodemsanering

(tijd) - Het Studiecentrum voor ecologie en bosbouw uit Limburg, beter bekend als LISEC, heeft met twee andere partners een afzonderlijk bedrijf opgericht, een naamloze vennootschap, Sanitation Engineering Technology (SET). Daarmee wil LISEC de markt op van de bodemsanering, zowel in binnen- als buitenland. "Vermits in België nog geen goede wet op de bodemsanering bestaat, anticipeert LISEC met dat initiatief op een veelbelovende markt, zoals nu al blijkt in de buurlanden', aldus direkteur Beckers van LISEC in een gesprek met de krant.