Liter melk kost een frank meer

(tijd/belga) - Bijna alle maximumprijzen voor melk in glas of wegwerpverpakking zijn gisteren verhoogd met een frank per liter, los van het feit of de melk wordt gekocht in de winkel of aan huis. De Unie der Belgische Zuivelindustrie had een verhoging van de hoogst toegestane prijs met 2 frank gevraagd. De prijzenkommissie wou in een unaniem advies slechts anderhalve frank toestaan. De minister hield het uiteindelijk bij een frank.